Lizzie Borden

Lizzie Borden “Lizzie Borden took an axe and gave her mother forty whacks. When she saw what she had done, she gave her father forty-one.” Tot op de dag van vandaag is het een bekend liedje waar kinderen op springtouwen, maar welke gruwel speelt er zich [...]